Läger

musiklager-2017-2

Musikläger 2017 info:

Vad? Åbolands sång- och musikförbunds musikläger

När och för vem? 10-13-åringar 5-9.6.2017, 14-16-åringar 12-16.6.2017

Var? Pjukala, Pargas (adress: Pjukalavägen 134)

Pris? 300 € (mat, logi, undervisning)

Kom med på ÅSMF:s musikläger i Pjukala! På lägren får man testa på dans, sång, drama och på att spela i band tillsammans med våra roliga ledare. Man behöver inte ha erfarenhet av sång eller dans men deltagarna bör ha en iver att pröva på nya saker och dansa och musicera. Lägren är övernattningsläger som börjar på måndag morgon och tar slut på fredag eftermiddag med en uppvisning för föräldrar och vänner.

Som ledare på lägret fungerar Karin Eklund (dans), Mindy Svenlin (sång), Mats Prost (band) och Lina Renlund (fritidsledare).

Anmälningstiden börjar den 1.3.2017 klockan 12.00 och slutar den 12.5.2017. Lägren kan avbokas en månad före lägrets början, inte senare än det.

Anmälningar till karin@kdc.fi